Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ Philippines nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt trên 445,75 triệu USD trong 3 tháng đầu năm 2021, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2020.
Riêng tháng 3/2021 kim ngạch tăng 32% so với tháng 2/2021, đạt trên 169,54 triệu USD và cũng tăng 24,6% so với cùng tháng năm 2020.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Philippines chiếm 0,59% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Philippines trong 3 tháng qua là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 251 triệu USD, chiếm 56,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Ngoài nhóm hàng chủ đạo trên, còn có 2 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 10 triệu USD đó là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 58,43 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch, giảm 7,7% và nhóm hàng kim loại thường đạt 31,33 triệu USD, chiếm 7% trong tổng kim ngạch, tăng 61,9%.
Đáng chú ý có một số nhóm hàng tuy kim ngạch không cao nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng mạnh như: Nguyên liệu nhựa tăng 177%, đạt 5,35 triệu USD; Phân bón các loại tăng 116,5%, đạt 4,49 triệu USD.

Nhập khẩu hàng hóa từ Philippines 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

             ĐVT: USD

 

 

Nguồn: VITIC