Với kết quả trên, tháng 8/2022 được xem là tháng có lượng ô tô nhập khẩu nhiều kỷ lục từ trước đến nay của Việt Nam.
Tính chung 8 tháng năm 2022 cả nước nhập khẩu 96.239 xe, kim ngạch đạt 2,25 tỷ USD. Dù vậy, so với cùng kỳ 2021, lượng xe nhập khẩu vẫn giảm 8,9% trong khi kim ngạch giảm 4%.
Các thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất đều nằm ở châu Á gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Đáng chú ý, tháng 8, riêng ô tô nhập khẩu từ Indonesia lên đến 10.360 xe, qua đó, giúp quốc gia này vượt Thái Lan trở thành nhà cung cấp ô tô lớn nhất cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm. Cụ thể, hết tháng 8 Indonesia 38.469 xe, kim ngạch 556 triệu USD; 37.748 xe, kim ngạch 749,3 triệu USD; 13.198 xe, kim ngạch 535,87 triệu USD. Với 90.136 xe, riêng 3 thị trường chủ lực chiếm đến 93,66% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước.

Nhập khẩu ô tô 8 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Tháng 8/2022 nhập khẩu ô tô đạt cao nhất từ trước đến nay
 

Nguồn: Vinanet/VITIC