Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 489.449 tấn, tương đương 181,18 triệu USD, giá trung bình 370,2 USD/tấn, cao hơn gần 10% cả về lượng và kim ngạch và tăng nhẹ 0,1% về giá so với tháng 9/2020.  

Tính chung 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu xăng dầu giảm mạnh. Cụ thể, khối lượng nhập khẩu của cả nước đạt 6,88 triệu tấn, trị giá trên 2,71 tỷ USD, giá trung bình 394,6 USD/tấn, giảm 15% về lượng, giảm 45,2% kim ngạch và giảm 35,5% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 10/2020 nhập khẩu xăng dầu từ một số thị trường hồi phục so với tháng 9/2020 sau mấy tháng liên tiếp giảm trước đó do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và do hoạt động nhập khẩu phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp ký giao nhận xăng nên có tình huống lượng nhập dồn vào một thời điểm.

Nhập khẩu trong tháng 10/2020 từ Malaysia tăng 39,3% về lượng và tăng 46,8% kim ngach so với tháng 9/2020, đạt 188.168 tấn, trị giá 66,38 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan tăng 26,6% về lượng và tăng 30,3% về kim ngach, đạt 76.262 tấn, trị giá 26,56 triệu USD.

Số liệu của Hải quan cho thấy, nhập khẩu từ Trung Quốc tháng 10/2020 tăng cả về trị giá và kim ngạch so với tháng 9/2020, song tính chung 10 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ, theo đó giảm 54,18% về lượng và giảm 66,82% về kim ngạch. Về tỷ trọng, trong 10 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc vẫn chỉ chiếm 8,25% về lượng và 9,49% về kim ngạch trong tổng nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Về những thị trường mà Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu xăng dầu trong tháng 10/2020, có thể kể đến: Nhập khẩu từ Singapore giảm mạnh 51,9% về lượng và giảm 57,4% về kim ngach, đạt 29.361 tấn, trị giá 9,62 triệu USD; nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng giảm 21% cả về lượng và kim ngach, đạt 144.634 tấn, trị giá 58,8 triệu USD.

Tính chung cả 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu từ Hàn Quốc nhiều nhất 2,04 triệu tấn, tương đương 845,65 triệu USD, giá trung bình 415 USD/tấn, giảm 3,2% về lượng, giảm 38,9% kim ngạch và giảm 36,9% về giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 29,6% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 31,2% trong tổng kim ngạch.

Malaysia đứng thứ 2 với 2,06 triệu tấn, tương đương 741,82 triệu USD, giá trung bình 359,6 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 6,3%, 43,2% và 39,3%; chiếm 30% trong tổng lượng và chiếm 27,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.

Tiếp đến thị trường Singapore đạt 1,19 triệu tấn, trị giá 457,28 triệu USD, giá trung bình 384,4 USD/tấn, giảm 36,5% về lượng, giảm 57,3% kim ngạch và giảm 32,7% giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Thái Lan mặc dù tăng mạnh 60% về lượng nhưng giảm 3% về kim ngạch và giảm 39,6% về giá so với cùng kỳ năm 2019, đạt 886.984 tấn, trị giá 332,73 triệu USD, giá trung bình 375 USD/tấn.

Nhập khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/11/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

10 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.877.553

2.714.053.769

-15

-45,19

100

100

Hàn Quốc

2.037.754

845.648.126

-3,22

-38,91

29,63

31,16

Malaysia

2.062.797

741.819.351

-6,28

-43,15

29,99

27,33

Singapore

1.189.575

457.279.151

-36,5

-57,26

17,3

16,85

Thái Lan

886.984

332.734.785

60,1

-3,22

12,9

12,26

Trung Quốc đại lục

567.341

257.579.441

-54,18

-66,82

8,25

9,49

Nga

47.990

38.924.537

119,95

188,96

0,7

1,43

Nhật Bản

973

269.715

-93,49

-96,89

0,01

0,01

Đài Loan (TQ)

75

33.297

-99,67

-99,78

0

0

 

 

Nguồn: VITIC