Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022 cả nước nhập khẩu 368.212 tấn lúa mì, tương đương 156,29 triệu USD, giá trung bình 424,5 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 8/2022, với mức tăng tương ứng 26,3%, 34,3% và 6,3%. So với tháng 9/2021 thì giảm 30,8% về lượng, giảm 5,6% kim ngạch nhưng tăng 36,5% về giá.
Tính chung cả 9 tháng năm 2022 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 3,25 triệu tấn, tương đương gần 1,25 tỷ USD, giảm 9,3% về khối lượng, nhưng tăng 21% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 384,2 USD/tấn, tăng 33,5%.
Trong tháng 9/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng nhẹ trở lại, tăng 3% về lượng, tăng 4,3% về kim ngạch và tăng 1,2% về giá so với tháng 8/2022, đạt 297.414 tấn, tương đương 119,96 triệu USD, giá 403,3 USD/tấn; so với tháng 9/2021 thì giảm 6,7% về lượng, nhưng tăng 18% kim ngạch và tăng 26,5% về giá. Tính chung cả 9 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 74% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,4 triệu tấn, tương đương 922,36 triệu USD, giá trung bình 384,9 USD/tấn, giảm 11,4% về lượng, nhưng tăng 17,5% về kim ngạch và tăng 32,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm 9,9% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 40,6%, 104,6% và 45,5%.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 199.066 tấn, tương đương 94,81 triệu USD, giá 476,3 USD/tấn, tăng 5,7% về lượng, tăng 60% kim ngạch và tăng 51,2% về giá so với cùng kỳ, chiếm 6% trong tổng lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ấn Độ chỉ đạt 73.145 tấn, tương đương 27,21triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất mạnh 2.439% về khối lượng và tăng 2.930% về kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 9 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Thị trường cung cấp lúa mì cho Việt Nam 9 tháng năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC