Riêng tháng 2/2024 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 160,63 triệu USD, giảm mạnh 34,7% so với tháng 1/2024 và giảm 30,5% so với tháng 2/2023.
Trong 2 tháng đầu năm 2024, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Indonesia dẫn đầu về kim ngạch, đạt 58,11 triệu USD, chiếm 14,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 35% so với 2 tháng đầu năm 2023, riêng tháng 2/2024 nhập khẩu từ thị trường này đạt 16,3 triệu USD, giảm mạnh 61% so với tháng 1/2024 và giảm 17% so với tháng 2/2023.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 2/2024 tăng 3% so với tháng 1/2024 nhưng giảm 1,6% so với tháng 2/2023, đạt 22,95 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2024 lên 45,23 triệu USD, chiếm trên 11,1%, tăng 15,2% so với 2 tháng đầu năm 2023.
Tiếp đến thị trường Ấn Độ đạt 43,26 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2024, chiếm 10,6%, giảm 39,4%; Trung Quốc đạt 40,64 triệu USD, chiếm 10%, tăng 26,9%; Nhật Bản đạt 24,09 triệu USD, chiếm 5,9%, giảm 0,07%.
Nhập khẩu từ các thị trường FTA RCEP đạt 156,34 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 41,52 triệu USD, giảm 20%. Nhập khẩu từ các thị trường Đông Nam Á đạt 73,04 triệu USD, tăng 29%.

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/3/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2024
 

Nguồn: Vinanet/VITIC