Riêng tháng 3/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 246,34 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng 2/2023 và tăng 17% so với tháng 3/2022.
Trong quý I/2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 108,47 triệu USD, chiếm 16,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 93,9% so với quý I/2022, riêng tháng 3/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 37,08 triệu USD, giảm 13% so với tháng 2/2023 nhưng tăng mạnh 84% so với tháng 3/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 3/2023 tăng mạnh 32,4% so với tháng 2/2023 và tăng 41,6% so với tháng 3/2022, đạt 30,9 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu quý I/2023 lên 69,94 triệu USD, chiếm 10,5%, tăng 34,6% so với quý I/2022.
Tiếp đến thị trường Indonesia đạt 61,17 triệu USD trong quý I/2023, chiếm 9,2%, tăng 31,7%; Trung Quốc đạt 55,11 triệu USD, chiếm 8,4%, tăng 27,7%; Nhật Bản đạt 38,63 triệu USD, chiếm 5,8%, giảm 19,6%.
Nhìn chung, trong quý I/2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường cung cấp thủy sản cho Việt Nam quý I/2023

Nguồn: Vinanet/VITIC