Dược phẩm được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, với 138,72 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Đức giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 92,25 triệu USD, chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ trong tháng 4/2021 giảm 19,7% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 9,7% so với tháng 4/2020, đạt 17,69 triệu USD, tính chung cả 4 tháng đầu năm 2021 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 76,03 triệu USD, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch.
Đáng chú ý nhập khẩu dược phẩm từ trong 4 tháng đầu năm nay từ thị trường Mỹ sụt giảm mạnh 39% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 55,53 triệu USD; Italia giảm 37%, đạt 41,63 triệu USD.

Nhập khẩu dược phẩm 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Thi truong nhap khau duoc pham 4 thang dau nam 2021Nguồn: VITIC