Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 3/2023 cả nước chi 295,91 triệu USD nhập khẩu dược phẩm, tăng 9,4% so với tháng 2/2023, nhưng giảm 11,3% so với tháng 3/2022. Lũy kế cả quý I/2023, cả nước chi hơn 808,67 triệu USD nhập khẩu dược phẩm, giảm 5,8% so với quý I/2022.
Ngoài ra, trong quý I/2023, Việt Nam chi trên 109,05 triệu USD nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 27% so với cùng kỳ 2022.
Về thị trường nhập khẩu dược phẩm, Pháp là thị trường cung cấp dược phẩm số 1 cho Việt Nam đạt 117,06 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 14,5% trong tổng kimngachj nhập khẩu dược phẩm của cả nước. Mỹ đứng thứ hai với 83,06 triệu USD, giảm 48,8%, chiếm 10,3%. Tiếp sau đó là thị trường Đức đạt 73,33 triệu USD, giảm 27,2%, chiếm 9,1%; Ấn Độ trên 58,54 triệu USD, giảm 14,3%, chiếm 7,2%; Italia đạt 49,83 triệu USD, tăng 46,2%, chiếm 6,2%; Ireland 38,81 triệu USD, tăng 106,9%, chiếm 4,8%.
Nhìn chung, thị trường nhập khẩu thuốc của Việt Nam khá đa dạng, từ châu Âu, Mỹ và Ấn Độ.

Nhập khẩu dược phẩm quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

                                                                                             ĐVT: USD

Thị trường nhập khẩu dược phẩm quý I/2023

Nguồn: Vinanet/VITIC