Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị về Việt Nam tháng 8/2023 tăng 4,7% so với tháng 7/2023, đạt 3,74 tỷ USD; so với tháng 8/2022 thì giảm 9,6%.
Tính chung 8 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 26,77 tỷ USD, giảm 12,9% so với 8 tháng năm 2022, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Máy móc, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 53,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 14,28 tỷ USD, giảm 13,8% so với 8 tháng năm 2022; trong đó riêng tháng 8/2023 đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 12,8% so với tháng 8/2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 13,6%, đạt trên 3,63 tỷ USD, giảm 16,8%; riêng tháng 8/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 455,81 triệu USD, tăng 14% so với tháng 7/2023 và tăng 4,5% so với cùng tháng năm trước.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 2,64 tỷ USD, giảm 7,9%, chiếm 9,9%; nhập từ EU 1,86 tỷ USD, giảm 2,3% so với 8 tháng năm 2022; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 24,3%, đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 5,6%.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu máy móc, thiết bị sang các thị trường trong 8 tháng năm 2023 đạt 26,84 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy Việt Nam xuất siêu nhóm hàng máy móc, thiết bị đạt 72,36 triệu USD.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị 8 tháng năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường nhập khẩu máy móc, thiết bị 8 tháng năm 2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC