Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2022 nhập khẩu nguyên liệu nhựa giảm nhẹ 0,9% về lượng nhưng tăng 2,3% kim ngạch và giá tăng 3,2% so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 thì giảm 1,4% về lượng, tăng 4,7% về kim ngạch và tăng 6,2% về giá, đạt 596,522 tấn, tương đương 1,15 tỷ USD, giá trung bình 1,922 USD/tấn,
Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 3,08 triệu tấn nguyên liệu nhựa, trị giá gần 5,63 tỷ USD, giá trung bình 1,823,5 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 0,5%, 12,2% và 11,7%,
Nguyên liệu nhựa nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 5/2022 giảm 18,7% về lượng và giảm 16,4% về kim ngạch, nhưng giá tăng 2,8% so với tháng 4/2022, đạt 117,658 tấn, tương đương 223,72 triệu USD, giá 1,901 USD/tấn; so với tháng 5/2021 thì tăng 12,3% về lượng, tăng 10,7% về kim ngạch, nhưng giá giảm nhẹ 1,4%, Tính chung, 5 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 47,4% về lượng, kim ngạch tăng 46,6% và giá giảm nhẹ 0,6%, đạt 757,731 tấn, tương đương 1,31 tỷ USD, giá 1,723,6 USD/tấn, chiếm trên 24% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước,
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2022 tăng 15% về lượng và tăng 10,7% về kim ngạch, nhưng giá giảm 3,8% so với tháng 4/2022, đạt 125,56 tấn, tương đương 251,58 triệu USD, giá 2,000,6 USD/tấn, Tính chung, cả 5 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường giảm 7,1% về lượng, nhưng tăng 7,8% kim ngạch và tăng 16% giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 542,272 tấn, tương đương 1,11 tỷ USD, giá 2,053 USD/tấn, chiếm 17,6% trong tổng lượng và chiếm 19,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước,
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Đông Nam Á trong tháng 5/2022 tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 4/2022, với mức tăng tương ứng 3,6%, 5,2% và 1,5%, đạt 97,317 tấn, tương đương 169,66 triệu USD, giá 1,743 USD/tấn, Tính chung cả 5 tháng đầu năm tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 2,2%, 12,4% và 10%, đạt 521,381 tấn, tương đương 876,75 triệu USD, giá 1,681,6 USD/tấn,
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 5 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa 5 tháng đầu năm 2022


Nguồn: Vinanet/VITIC