Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 3 tháng đầu năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 35.360 chiếc, kim ngạch 810,37 triệu USD, tăng 32,6% về số lượng và tăng 45,3% kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2020. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 23.035 chiếc, tăng 11,8%; ô tô vận tải đạt 9.452 chiếc, tăng 64,8%.
Riêng tháng 3/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tăng 69% về số lượng và tăng 84,5% về kim ngạch so với tháng trước đó. Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 16.980 chiếc, tương ứng 385,73 triệu USD; so với tháng 3/2020 thì tăng 39,7% về số lượng và tăng 71,9% về kim ngạch.
Trong tháng 3/2021, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 9.768 chiếc; từ Indonesia với 4.209 chiếc và từ Trung Quốc với 1.886 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 93% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 3/2021, có 10.849 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 194 triệu USD, chiếm 63,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng tới 57% (tương đương tăng 3.928 chiếc) so với tháng trước.
Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 6.556 chiếc, tăng 60,3% và thành phố Hải Phòng với 4.253 chiếc, tăng 51,2% so với tháng trước.
Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 3/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 6.266 chiếc, tăng 92% và từ thị trường Indonesia với 3.713 chiếc, tăng 21% so với tháng trước .
Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 3/2021, có 12 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Thái Lan được làm thủ tục nhập về Việt Nam.
Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 3/2021 là 4.748 chiếc, với trị giá đạt 117,9 triệu USD; tăng 88,6% về lượng và tăng106,6% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 3.480 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 80% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 73% trong tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Tiếp theo, có 632 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc; có 495 chiếc xuất xứ từ Indonesia và có 104 chiếc xuất xứ từ Nga.
Xe ô tô vận tải được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 3/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh với 2.407 chiếc, tăng 67,3%; thành phố Hải Phòng với 1.626 chiếc, gấp hơn 2 lần và Lạng Sơn với 632 chiếc, gấp hơn 3 lần so với tháng trước.
Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 3/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.371 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 73,7 triệu USD. Trong đó, có tới 1.074 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn và chiếm tỷ trọng tới 78% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

 

Nguồn: VITIC