Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 12/2022 cả nước nhập khẩu 290.203 tấn phân bón, tương đương 155,14 triệu U SD, giá trung bình 534,6 USD/tấn, giảm 12,3% về lượng, giảm 4,1% kim ngạch nhưng tăng 9,4% về giá so với tháng 11/2022; So với tháng 12/2021 cũng giảm 23,1% về lượng, giảm 5,1% kim ngạch nhưng tăng 23,4% về giá.
Trong tháng 12/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh 31,6% về lượng, giảm 21,9% kim ngạch, nhưng tăng 14% về giá so với tháng 11/2022, đạt 125.600 tấn, tương đương 63,53 triệu USD, giá 505,8 USD/tấn; So với tháng 12/2021 thì giảm 25,2% về lượng, giảm 3,9% kim ngạch nhưng tăng 28,5% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 12/2022 tăng mạnh trở lại, tăng 14.210% về lượng và tăng 14.522% về kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 64.967 tấn, tương đương trên 47,2 triệu USD; so với tháng 12/2021 cũng tăng 14,4% về lượng, tăng 50% kim ngạch.
Tính chung cả năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 3,39 triệu tấn, trị giá trên 1,62 tỷ USD, giá trung bình đạt 476,9 USD/tấn, giảm 25,9% về khối lượng, nhưng tăng 10% về kim ngach và tăng 48,5% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 50,4% trong tổng lượng và chiếm 45% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,71 triệu tấn, tương đương 729,75 triệu USD, giá trung bình 427,2 USD/tấn, giảm 15,8% về lượng, nhưng tăng 18,6% về kim ngạch và tăng mạnh 40,8% về giá so với năm 2021.
Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 8,3% trong tổng lượng và chiếm 12,6% trong tổng kim ngạch, với 281.645 tấn, tương đương 202,99 triệu USD, giá trung bình 720,7 USD/tấn, giảm 29,5% về lượng, nhưng tăng 35% về kim ngạch và tăng mạnh 91,4% về giá so với năm 2021.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 260.439 tấn, tương đương 157,99 triệu USD, giảm mạnh 48,4% về lượng, giảm 17% kim ngạch so với năm 2021, chiếm 7,7% trong tổng lượng và chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 2,46 triệu tấn, tương đương 1,01 tỷ USD, giảm 17,9% về lượng nhưng tăng 12,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 72,5% trong tổng lượng và chiếm 62,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 502.806 tấn, tương đương 148,9 triệu USD, giảm 20,8% về lượng, giảm 7,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 14,8% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong năm 2022 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường giảm về khối lượng nhưng tăng về kim ngạch so với năm 2021.

Nhập khẩu phân bón năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu phân bón năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC