Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2021 cả nước nhập khẩu 388.344 tấn phế liệu sắt thép, tương đương 185,38 triệu USD, giảm 44,9% về lượng và giảm 44,3% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, và cũng giảm mạnh 42,8% về lượng nhưng tăng 10,8% về kim ngạch so với cùng tháng năm ngoái. Giá nhập khẩu tháng 8/2021 đạt trung bình 477,4 USD/tấn, tăng 1,1% so với tháng 7/2021 nhưng tăng mạnh 93,4% so với tháng 8/2020.
Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 4,53 triệu tấn, tương đương 1,95 tỷ USD, tăng 19% về lượng và tăng 102,6% về lượng so với 8 tháng đầu năm 2020. Giá trung bình trong cả 8 tháng đạt 429,3 USD/tấn, tăng 70,3% so với cùng kỳ.
Phế liệu sắt thép nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Nhật Bản, đạt 1,71 triệu tấn, tương đương gần 785,62 triệu USD, chiếm 37,7% trong tổng lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 40,4% trong tổng kim ngạch, giảm 18,4% về lượng nhưng tăng 37,9% về lượng so với 8 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam là Mỹ đạt 1,22 triệu tấn, tương đương gần 523,33 triệu USD, chiếm 27% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, tăng mạnh 111,3% về lượng và tăng 248,2% về lượng so với cùng kỳ.
Nhập khẩu phế liệu sắt thép từ thị trường Australia chiếm 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 354.595 tấn, trị giá 163,83 triệu USD, tăng 67,8% về lượng và tăng 184,2% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Nhập khẩu từ thị trường Hồng Kông chiếm trên 7,5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 335.883 tấn, trị giá 150,82 triệu USD, tăng 16,7% về lượng và tăng 99% về kim ngạch.
Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm nay nhập khẩu nhóm hàng phế liệu sắt thép từ hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu phế liệu sắt thép 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt thép 8 tháng đầu năm 2021
 

Nguồn: VITIC