Riêng tháng 10/2021, nhập khẩu 841.767 tấn sắt thép, tương đương trên 923,97 triệu USD, giá trung bình 1.097,7 USD/tấn, tăng 3,4% về lượng, nhưng giảm nhẹ 1,1% về kim ngạch, giảm 4,3% về giá so với tháng 9/2021; so với tháng 10/2020 thì giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 55,7% kim ngạch và tăng 68% về giá.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 4,58 triệu tấn, tương đương 3,93 tỷ USD, giá 856,8 USD/tấn, tăng mạnh 53,4% về lượng, tăng 106,4% về kim ngạch, tăng 34,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 43,5% trong tổng lượng và chiếm 40,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 1,54 triệu tấn, tương đương 1,37 tỷ USD, giá nhập khẩu 889,3 USD/tấn, giảm 29,4% về lượng nhưng tăng 15,6% về kim ngạch, tăng 63,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 1,24 triệu tấn, trị giá 1,3 tỷ USD, giá 1.047,5 USD/tấn, giảm 17,6% về lượng, nhưng tăng 22% về kim ngạch và tăng 48% về giá so với 10 tháng đầu năm 2020, chiếm 11,8% trong tổng lượng và chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép các loại 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu sắt thép 10 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC