Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 28,69 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 10,9% so với tháng 12/2022 nhưng tăng 31,7% so với tháng 1/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, đạt 23,38 triệu USD, chiếm 12,4%, giảm 1,1% so với tháng 12/2022; nhưng tăng mạnh 60,6% so với tháng 1/2022.
Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 16,07 triệu USD trong tháng 1/2023, chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm mạnh 35% so với tháng 12/2022 nhưng tăng 7,2% so với tháng 1/2022; Trung Quốc đạt 15,07 triệu USD, chiếm 8%, giảm 3,1% so với tháng 12/2022 và giảm 9,9% so với tháng 1/2022; Đài Loan đạt 11,1 triệu USD, chiếm 5,9%, tăng mạnh 51,9% so với tháng 12/2022 nhưng giảm 1% so với tháng 1/2022.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA RCEP tháng 1/2023 đạt 61,89 triệu USD, chiếm 32,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 16% so với tháng 12/2022; giảm 5% so với tháng 1/2022. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 17,84 triệu USD, chiếm 9,5%, giảm mạnh 35,9% so với tháng 12/2022; giảm 26% so với tháng 1/2022.
Nhìn chung, trong tháng 1/2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ đa số thị trường giảm so với tháng 12/2022, nhưng tăng so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu thủy sản tháng 1/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường nhập khẩu thủy sản tháng 1/2023

Nguồn: Vinanet/VITIC