Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê ra thị trường nước ngoài tháng 11/2021 tăng trở lại 8,3% về lượng, tăng 11,1% về kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 10/2021. So với tháng 11/2020 thì tăng mạnh 28,3% về lượng, tăng 49,9% kim ngạch và tăng 16,8% về giá, đạt 107.473 tấn, tương đương 241,46 triệu USD, giá trung bình 2.246,7 USD/tấn.
Tính chung cả 11 tháng năm 2021 xuất khẩu cà phê lại sụt giảm 2,3% về khối lượng nhưng tăng 8,3% kim ngạch, tăng 10,9% về giá so với 11 tháng năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 1,39 triệu tấn cà phê, thu về gần 2,69 tỷ USD, giá trung bình đạt 1.933,6 USD/tấn.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Đức đạt kim ngạch cao nhất, với 209.084 triệu tấn, tương đương gần 377,15 triệu USD, giá trung bình 1.803,8 USD/tấn, tăng 1,9% về lượng, tăng 18,2% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 14% trong tổng lượng và chiếm 14% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Riêng tháng 11/2021 xuất khẩu cà phê sang thị trường này đạt 13.453 tấn, tương đương 29,56 triệu USD, giá trung bình 2.1976 USD/tấn, giảm 8,7% về lượng, nhưng tăng 4,3% về kim ngạch và tăng14,2 % về giá so với tháng 10/2021.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Đông Nam Á 11 tháng năm 2021 giảm 12% về lượng, nhưng tăng 2,8% về kim ngạch và tăng 16,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 134.218 tấn, tương đương 316,47 triệu USD, giá trung bình 2.357,9 USD/tấn; chiếm 9,6% trong tổng lượng và chiếm 11,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Tiếp sau đó là xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ đứng thứ 3 về kim ngạch; trong 11 tháng năm 2021 xuất khẩu giảm 5,9% khối lượng nhưng tăng 6,2% về kim ngạch và tăng 12,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 121.930 tấn, tương đương trên 245 triệu USD, giá 2.009,4 USD/tấn; chiếm 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Xuất khẩu cà phê 11 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cà phê 11 tháng năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC