Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 8/2021 giảm 39,1% so với tháng 7/2021 và giảm 30,1% so với tháng 8/2020, đạt 811,54 tỷ USD.
Cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng 41,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 10,39 tỷ USD, chiếm 4,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước; Trong đó, riêng sản phẩm gỗ đạt 7,98 tỷ USD, chiếm 76,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong tháng 8/2021 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường chủ đạo là Mỹ giảm mạnh 46,7% so với tháng 7/2021 và giảm 38% so với tháng 8/2020, chỉ đạt trên 447,97 tỷ USD,nhưng tính chung cả 8 tháng năm 2021 vẫn tăng 57% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 6,34 tỷ USD, chiếm 61% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng sau thị trường Mỹ, là thị trường Trung Quốc đạt 1,02 tỷ USD, tăng 23,9%, chiếm 9,8% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 8/2021 giảm 13,6% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 14,7% so với tháng 8/2020
Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 931,45 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 603,5 triệu USD, tăng 15%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

 

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đầu năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC