Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt gần 1,14 tỷ USD, tăng 29,2% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 26% so với tháng 3/2022
Tính chung quý I/2023 xuất khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,81 tỷ USD, giảm 29,3% so với quý I/2022; trong đó, riêng sản phẩm gỗ xuất khẩu đạt 1,82 tỷ USD, chiếm 64,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này, giảm 39,3%
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, riêng thị trường đã chiếm tới 49,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 1,39 tỷ USD, giảm 42,3% so với cùng kỳ năm trước, riêng tháng 3/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 603,72 triệu USD, tăng 44,7% so với tháng 2/2023 nhưng giảm 34,2% so với tháng 3/2022. Bên cạnh đó là một số thị trường cũng đạt kim ngạch cao như: Trung Quốc đạt 374,21 triệu USD, chiếm 13,3%, tăng 6%; Nhật Bản đạt 428,47 triệu USD, chiếm 15,2%, tăng 8%; Hàn Quốc 207,68 triệu USD, chiếm 7,4%, giảm 16,5%. Nhìn chung, trong quý I/2023 xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang hầu hết các thị trường giảm kim ngạch so với quý I/2022.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ quý I/2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC