Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 44.308 tấn, trị giá 265,67 triệu USD, tăng 15,5% về lượng và tăng 13,4% về trị giá so với tháng 9/2022; so với tháng 10/2021 giảm 16,3% về lượng và giảm 24% về kim ngạch. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 424.829 tấn, trị giá 2,55 tỷ USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 15,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 10/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.996 USD/tấn, giảm2% so với tháng 9/2022, và giảm 9,3% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.991 USD/tấn, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Tháng 10/2022 xuất khẩu hạt điều sang đa số thị trường chủ lực tăng so với tháng 9/2022; trong đó, lượng hạt điều xuất khẩu sang Mỹ tăng 20,6% về lượng, tăng 18% kim ngạch; Canada tăng 47% về lượng, tăng 71% kim ngạch;Trung Quốc tăng 48% về lượng, tăng 45,3% kim ngạch.
Trong 10 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021, Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 119.391 tấn, tương đương 700,29 triệu USD, giá 5.866 USD/tấn, giảm 19,8% về lượng và giảm 20,4% kim ngạch và giảm 0,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021; chiếm 28% trong tổng lượng và chiếm 27,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 12,3% về lượng, giảm 29% về kim ngạch và giảm 19,2% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 59.871 tấn, tương đương 356,18 triệu USD, giá 5.949 USD/tấn; chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan giảm trên22% cả về lượng và kim ngạch và giảm 0,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 45.228 tấn, tương đương 246,21 triệu USD, giá 5.443,8 USD/tấn; chiếm 10,7% trong tổng lượng và chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu hạt điều sang thị trường EU đạt86.488 tấn, tương đương 501,08 triệu USD, chiếm 20,4% trong tổng lượng và chiếm 19,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, giảm trên 14% cả về lượng và kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA RCEP đạt 91.353 tấn, tương đương 548,84 triệu USD, giảm 10% về lượng và giảm 22,4% về kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP đạt 33.411 tấn, tương đương 206,66 triệu USD, giảm 12,9% về lượng và giảm 16,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hạt điều 10 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu hạt điều 10 tháng năm 2022 Thị trường xuất khẩu hạt điều 10 tháng năm 2022

 

Nguồn: Vinanet/VITIC