Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 692.259 tấn phân bón các loại, tương đương 289,07 triệu USD, giá trung bình 417,6 USD/tấn, giảm 8,9% về khối lượng, giảm 42,2% về kim ngạch và giảm 36,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu 154.995 tấn phân bón các loại, đạt 56,9 triệu USD, giá 367,1 USD/tấn, tăng 17,5% về khối lượng, tăng 17,4% kim ngạch nhưng giảm nhẹ 0,1% về giá so với tháng 4/2023; So với tháng 5/2022 thì tăng 16,9% về lượng, nhưng giảm 35,2% kim ngạch và giảm 44,6% về giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 33% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 227.708 tấn, tương đương 95,47 triệu USD, giá trung bình 419,3 USD/tấn, tăng 8% về lượng nhưng giảm 19,2% kim ngạch và giá giảm 25,1% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu sang thị trường này đạt 76.236 tấn, tương đương 29,92 triệu USD, giá trung bình 392,5 USD/tấn, tăng 64,7% về lượng và tăng 65,4% kim ngạch, giá tăng nhẹ 0,4% so với tháng 4/2023.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Hàn Quốc đạt 47.838 tấn, tương đương 17,62 triệu USD, giá trung bình 368,3 USD/tấn, giảm 16,9% về lượng, giảm 62% kim ngạch và giảm 54,4% về giá, chiếm 6,9% trong tổng khối lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 45.552 tấn, tương đương 15,23 triệu USD, giá trung bình 334,3 USD/tấn, giảm mạnh 44,3% về lượng, giảm 59,8% kim ngạch và giá giảm 27,8%, chiếm 6,6% trong tổng khối lượng và chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 391.107 tấn, tương đương 162,64 triệu USD, giảm 16,2% về lượng, giảm 42,8% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 48.442 tấn, tương đương 16,61 triệu USD, giảm 47,9% về lượng, giảm 63,5% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 340.379 tấn, tương đương 143,63 triệu USD, giảm 14,5% về lượng, giảm 37,6% kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu phân bón 5 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC