Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm sản phẩm từ sắt thép các loại trong 8 tháng đầu năm 2021 đạt gần 2,57 tỷ USD, tăng 30,2% so với 8 tháng năm 2020, chiếm 1,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Riêng tháng 8/2021 đạt 315,77 triệu USD, giảm 3,3% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 18,5% so với tháng 8/2020.
Mỹ là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các sản phẩm bằng sắt thép các loại của Việt Nam, chiếm 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 615,18 triệu USD, tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 8/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 85,12 triệu USD, giảm 2,9% so với tháng 7/2021 nhưng tăng mạnh 47,5% so với tháng 8/2020.
Xuất khẩu sang thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, tháng 8/2021 tiếp tục giảm 10,5% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 14,7% so với tháng 8/2020, đạt 44,49 triệu USD; tính chung cả 8 tháng đạt 463,41 triệu USD, tăng 42,7%, chiếm 18%;
Tiếp đến thị trường Nhật Bản tháng 8/2021 cũng tiếp tục giảm 6,4% so với tháng 7/2021 nhưng tăng 13,5% so với tháng 8/2020, đạt 43,36 triệu USD; cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 345,52 triệu USD, chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng sản phẩm sắt thép các loại trong tháng 8/2021 tiếp tục giảm so với tháng 7/2021 ở hầu hết các thị trường chủ đạo nhưng cộng chung cả 8 tháng đầu năm 2021 thì tăng ở hầu hết các thị trường.

Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép các loại 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép 8 tháng năm 2021


Nguồn: VITIC