Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 9/2023 giảm 40,5% so với tháng 8/2023 nhưng tăng mạnh 92,6% so với tháng 9/2022, đạt trên 46 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 9 tháng năm 2023 đạt 435,84 triệu USD, tăng mạnh 30% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 48,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 tăng 8,5% so với cùng kỳ, đạt 133,1 triệu USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 9/2023 tăng 4,1% so với tháng 8/2023 và tăng 38,1% so với tháng 9/2022, đạt 16,07 triệu USD.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 86,26 triệu USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 9/2023xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường này giảm 7,4% so với tháng 8/2023 nhưng tăng mạnh 39,8% so với tháng 9/2022, đạt 11,44 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA – RCEP đạt 744,7 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ, chiếm 83,2% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA CPTTP đạt 105,18 triệu USD, tăng 8,9%, chiếm 11,8%.Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Đông Nam Á đạt 271,28 triệu USD, tăng 5,1%, chiếm 30,3%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2023

 

Nguồn: Vinanet/VITIC