Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023 cả nước nhập khẩu 225.376 tấn lúa mì, tương đương 69,19 triệu USD, giá trung bình 307 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 8/2023, với mức giảm tương ứng 37,5%, 39,8% và 3,7%. So với tháng 9/2022 thì giảm 37,3% về lượng, giảm 54,4% kim ngạch và giảm27,3% về giá.
Tính chung cả 9 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 3,32 triệu tấn, tương đương trên 1,16 tỷ USD, tăng2,6% về khối lượng, nhưng giảm6,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá trung bình đạt 349,4 USD/tấn, giảm9%.
Trong tháng 9/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tiếp tục tăng 6,8% về lượng, tăng 4,4% về kim ngạch nhưng giảm 2,2% về giá so với tháng 8/2023, đạt 168.517 tấn, tương đương 52,02 triệu USD, giá 308,7 USD/tấn; so với tháng 9/2022thì giảm43,3% về lượng, giảm56,6% kim ngạch và giảm 23,5% về giá. Tính chung cả 9 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 73,2% trong tổng lượng và chiếm 71,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 2,43 triệu tấn, tương đương 833,94 triệu USD, giá trung bình 343 USD/tấn, tăng1,5% về lượng, nhưng giảm 9,6% về kim ngạch và giảm 10,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ chiếm 7,9% trong tổng lượng và chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch, đạt 262.792 tấn, tương đương 103,43 triệu USD, giá trung bình 393,6 USD/tấn, tăng 38% về lượng, tăng 14,6% kim ngạch nhưng giảm 17% về giá so với cùng kỳ năm 2022
Thị trườngBrazil đứng thứ 3 đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với cùng kỳ, chiếm 7,9% trong tổng lượng và chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì 9 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì trên 70% từ thị trường Australia

Nguồn: Vinanet/VITIC