Theo số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022 tăng 23,3% so với 10 tháng năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ là 1,56 tỷ USD tăng 25,7% trong khi kim ngạch nhập khẩu từ quốc gia này là 284,1 triệu USD tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng đầu 2022, tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đạt xấp xỉ 1,85 tỷ USD tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt hơn 1,46 tỷ USD tăng 35,9%, trong khi kim ngạch nhập khẩu là 386,96 triệu USD chỉ tăng 1,5% so với cùng giai đoạn năm 2021.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Tinh hinh XNK Viet Nam - Tho Nhi Ky 11T.2022.pdf

Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn: vietnamexport.com