Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Đài Loan là các thị trường tiêu thụ chủ yếu các loại hóa chất của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc nhiều nhất, chiếm 34,25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hóa chất của cả nước, đạt 432,29 triệu USD, tăng 14,94% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hóa chất sang thị trường Ấn Độ chiếm 10,10%, đạt 127,53 triệu USD, giảm 56,26% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Nhật Bản trị giá 114,51 triệu USD, chiếm 9,07% tỷ trọng.
Xuất khẩu hóa chất sang thị trường Indonesia tăng khá mạnh, tăng 127,16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 14,02 triệu USD. Xuất khẩu sang Hà Lan tăng 76,74%, đạt 28,84 triệu USD. Đài Loan cũng là thị trường đạt tăng trưởng xuất khẩu khá cao, tăng 75,20%, đạt 98,49 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu hóa chất sụt giảm mạnh về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái ở các thị trường: Philippin giảm 70,73%; Malaysia giảm 42,51%; Canada giảm 5,22% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hóa chất 9 tháng đầu năm 2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/10/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường

T9/2020

+/- so với T8/2020

9T/2020

+/- so với cùng kỳ (%)

Tỷ trọng 9T/2020(%)

Tổng kim ngạch XK

136.995.213

-15,21

1.262.091.430

-12,32

100

Trung Quốc

42.950.581

-31,12

432.291.104

14,94

34,25

Ấn Độ

10.929.351

5,22

127.530.521

-56,26

10,10

Nhật Bản

21.566.591

-15,08

114.517.190

-59,67

9,07

Đài Loan

14.266.290

-1,20

98.490.397

75,20

7,80

Hàn Quốc

6.782.535

38,56

52.073.283

8,96

4,13

Hà Lan

2.836.435

162,91

28.846.265

76,74

2,29

Canada

2.802.987

-86,41

23.434.415

-5,22

1,86

Campuchia

2.481.269

-12,45

20.236.054

1,38

1,60

Thái Lan

3.234.048

184,32

17.527.254

8,56

1,39

Italia

1.120.548

-46,89

14.330.507

6,94

1,14

Indonesia

341.113

-89,44

14.022.491

127,16

1,11

Malaysia

573.901

-11,87

7.660.642

-42,51

0,61

Philippin

685.137

-32,08

5.299.811

-70,73

0,42

Mianma

273.129

7,76

2.864.270

22,20

0,23

 

Nguồn: VITIC