Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ thị trường Lào nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt gần 936,78 triệu USD trong 11 tháng năm 2022, tăng 40,5% so với cùng kỳ 2021. Ngược lại, xuất khẩu sang Lào 11 tháng đạt 555,36 triệu USD, như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Lào 381,41 triệu USD, tăng 205,6% so với 11 tháng năm 2021.
Riêng tháng 11/2022 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này giảm 6,2% so với tháng 10/2022, đạt trên 88,54 triệu USD và cũng giảm 9,6% so với cùng tháng năm 2021.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ thị trường Lào trong 11 tháng năm 2022 là cao su đạt 214,94 triệu USD, chiếm 22,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng mạnh 37,2 % so với cùng kỳ năm 2021.
Nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu từ thị trường Lào đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 128,57 triệu USD, chiếm 13,7% trong tổng kim ngạch, tăng 34,9%. Tiếp đến nhóm hàng Phân bón các loại đạt 84,69 triệu USD, chiếm 9% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 74%; Quặng và khoáng sản đạt 75,46 triệu USD, chiếm 8%, giảm 3%
Hàng hóa nhập khẩu từ Thị trường Lào trong 11 tháng năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Lào 11 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Việt Nam nhập siêu từ thị trường Lào 11 tháng năm 2022 tăng 205,6%

Nguồn: Vinanet/VITIC