Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm trên 17% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 6/2022 nhưng giá tăng nhẹ 0,2% về giá, đạt 113.852 tấn, tương đương 261,69 triệu USD, giá trung bình 2.298,5 USD/tấn. Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 17,3% về lượng, tăng mạnh 46,2% về kim ngạch và tăng 22,5% về giá so với 7 tháng đầu năm 2021, đạt 1,13 triệu tấn, tương đương 2,56 tỷ USD, giá trung bình 2.261 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 7 tháng đầu năm 2022, chiếm 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 149.499 tấn, tương đương 317,8 triệu USD, giá 2.125,8 USD/tấn, tăng 4,2% về lượng, tăng 26,8% về kim ngạch và tăng 21,7% về giá so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 7/2022 xuất khẩu đạt 12.390 tấn, tương đương 23,89 triệu USD, giảm 42% về lượng, giảm 46,8% kim ngạch so với tháng 6/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Bỉ đứng thứ 2 thị trường, tăng rất mạnh 178,5% về lượng, tăng 242,4% kim ngạch, tăng 23% về giá so với cùng kỳ, đạt 96.870 tấn, tương đương 205 triệu USD, giá 2.116,2 USD/tấn, chiếm trên 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Italia cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 83.683 tấn, tương đương 181,41 triệu USD, giá trung bình 2.167,9 USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng mạnh cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2022 tăng cả lượng và trị giá

Nguồn: Vinanet/VITIC