Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê ra thị trường nước ngoài tháng 12/2021 tiếp tục tăng mạnh 57,6% về lượng, tăng 56,9% về kim ngạch so với tháng 11/2021, tuy nhiên giá giảm nhẹ 0,4%, đạt 169.349 tấn, tương đương 378,86 triệu USD, giá trung bình 2.237,2 USD/tấn. So với tháng 12/2020 thì tăng 21,8% về lượng, tăng 49,6% kim ngạch và tăng 22,8% về giá,.
Tính chung cả năm 2021 xuất khẩu cà phê của cả nước đạt 1,56 triệu tấn, thu về trên 3,07 tỷ USD, giá trung bình đạt 1.966,5 USD/tấn; giảm nhẹ 0,2% về khối lượng nhưng tăng 12% cả về kim ngạch và giá so với năm 2020.
Đức là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Viêt Nam, chiếm 14,5% trong tổng lượng và chiếm 13,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 226.850 tấn, tương đương gần 418,58 triệu USD, giá trung bình 1.845,2 USD/tấn, tăng 1,5% về lượng, tăng 19,5% về kim ngạch và tăng 17,7% về giá so với năm 2020,. Riêng tháng 12/2021 xuất khẩu cà phê sang thị trường này đạt 17.766 tấn, tương đương 41,43 triệu USD, giá trung bình 2.331,8 USD/tấn, tăng 32% về lượng, tăng 40% về kim ngạch và tăng 6% về giá so với tháng 11/2021.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Đông Nam Á năm 2021 giảm 11% về lượng, nhưng tăng 4,8% về kim ngạch và tăng 17,7% về giá so với năm 2020, đạt 143.358 tấn, tương đương 344,09 triệu USD, giá trung bình 2.400 USD/tấn; chiếm 9,2% trong tổng lượng và chiếm 11,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Tiếp sau đó là xuất khẩu cà phê sang thị trường Mỹ đứng thứ 3 về kim ngạch; trong năm 2021 xuất khẩu giảm 5,9% khối lượng nhưng tăng 7,3% về kim ngạch và tăng 14% về giá so với năm 2020, đạt 134.013 tấn, tương đương trên 273,37 triệu USD, giá 2.039,9 USD/tấn; chiếm gần 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.

Xuất khẩu cà phê năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ) 

Xuất khẩu cà phê năm 2021 giảm về lượng nhưng tăng kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC