Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2024 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 19,5% về lượng, giảm 7% kim ngạch và giá giảm 14,7% so với tháng 3/2024, đạt 152.073 tấn, tương đương 572,95 triệu USD, giá trung bình 3.767,6 USD/tấn. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê tăng 3% về lượng, tăng 53,6% về kim ngạch và tăng 49,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt 737.797 tấn, tương đương gần trên 2,5 tỷ USD, giá trung bình 3.388,7 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 13,1% trong tổng lượng và chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 96.481 tấn, tương đương 317,84 triệu USD, giá 3.294 USD/tấn, giảm 2,8% về lượng, tăng 55% về kim ngạch và tăng 59,4% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 4/2024 xuất khẩu đạt 24.104 tấn, tương đương 88,49 triệu USD, giá 3.671 USD/tấn, tăng 10,9% về lượng, tăng 20% kim ngạch và tăng 8,2% về giá so với tháng 3/2024.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 4,8% về lượng, tăng 54,5% kim ngạch và tăng 47,4% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt 73.907 tấn, tương đương 229,87 triệu USD, giá 3.110,3 USD/tấn, chiếm 10% trong tổng lượng và chiếm 9,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Tây Ban Nha tăng 53,7% về lượng, tăng 136,7% kim ngạch và tăng 54% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, đạt 55.364 tấn, tương đương 193,28 triệu USD, giá trung bình 3.491 USD/tấn, chiếm 7,5% trong tổng lượng và chiếm 7,7% tổng kim ngạch.
 Xuất khẩu cà phê 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Xuất khẩu cà phê sang các thị trường 4 tháng đầu năm 2024

 

Nguồn: Vinanet/VITIC