Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, cả nước xuất khẩu 160.615 tấn cà phê, kim ngạch 280,57 triệu USD, giá trung bình 1.746,9 USD/tấn, tăng 154,5% về lượng, tăng 10,8% về kim ngạch nhưng giảm 4% về giá so với tháng 12/2020; so với cùng tháng năm 2019 thì tăng cả lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng lần lượt 10,7%, 13,8% và 2,8%.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức, với 20.028 tấn, tương đương 36,55 triệu USD, giá trung bình 1.824,9 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với tháng 12/2020, với mức tăng lần lượt 9,1%, 17,1% và 7,3%; chiếm 12,5% trong tổng khối lượng và chiếm 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Thị trường Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 12.239 tấn, tương đương 22,59 triệu USD, tăng mạnh 124% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 12/2020, nhưng giá giảm nhẹ 0,5%.
Tiếp sau đó là thị trường Italia đạt 13.117 tấn, tương đương 21,92 triệu USD, tăng 40,2% về lượng, tăng 37,8% kim ngạch nhưng giảm 1,7% về giá.
Theo thống kê của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê trên thế giới tháng 1/2021 đã giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng xuất khẩu trong 4 tháng đầu của niên vụ 2020/21 vẫn tăng 3,7%, đạt 41,9 triệu bao so với 40,9 triệu bao xét trong cùng kỳ của niên vụ trước, tăng chủ yếu nhờ lượng hàng xuất khẩu từ Brazil, nhà sản xuất hàng đầu, tăng 21,9%; xuất khẩu từ hầu hết các khu vực khác giảm, xuất khẩu của châu Phi giảm 13%, xuất khẩu của châu Á và châu Úc giảm 3,9%, trong khi xuất khẩu từ Mexico và Trung Mỹ giảm 17,5% do khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão Eta và Iota.
Có những quan điểm trái ngược nhau trên thị trường về nhu cầu cà phê toàn cầu trong thời kỳ đại dịch virus Corona. Một số nhà phân tích tin rằng tiêu thụ đã giảm mặc dù sử dụng cà phê tại nhà tăng.
ICO giữ nguyên quan điểm về cân bằng cung cầu cà phê toàn cầu cho năm 2020/21 ít thay đổi so với báo cáo cuối cùng ở mức thặng dư 5,27 triệu bao. Các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò gần đây của Reuters dự đoán mức thặng dư lớn cho năm 2020/21 là 8 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

 


Nguồn: VITIC