Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (TCHQ), xuất khẩu cao su của Việt Nam 11 tháng năm 2023 đạt 1,87 triệu tấn, tương đương 2,52 tỷ USD, giá trung bình 1.343,8 USD/tấn, tăng 0,01% về lượng, nhưng kim ngạch giảm 14,7% và giá giảm 14,7% so với 11 tháng năm 2022.
Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu cao su đạt 253.315 tấn, trị giá 348,44 triệu USD, giá trung bình 1.375,5 USD/tấn, tăng 16% về lượng, tăng 18,6% về kim ngạch và tăng 2,2% về giá so với tháng 10/2023; còn so với tháng 11/2022 giảm 0,08% về lượng nhưng tăng 1,3% về kim ngạch và tăng 1,4% về giá.
Trung Quốc luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu cao su của Việt Nam, chiếm 79,2% trong tổng khối lượng và chiếm 78% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 1,48 triệu tấn, tương đương gần 1,97 tỷ USD, giá 1.324,5 USD/tấn, tăng 7,9% về lượng, nhưng giảm 5,8% kim ngạch và giảm 12,7% về giá so với 11 tháng năm 2022. Riêng tháng 11/2023, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 209.104 tấn, trị giá 284,51 triệu USD, giá 1.360,6 USD/tấn, tăng 16,3% về lượng, tăng 18,3% về trị giá và tăng 1,8% về giá so với tháng 10/2023; còn so với tháng 11/2022 tăng 0,03% về lượng, tăng 2,6% về kim ngạch và tăng 2,5% về giá.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ giảm 12,% về lượng, giảm 29% kim ngạch và giảm 19,2% về giá, đạt 100.068 tấn, tương đương 138,27 triệu USD, giá 1.381,7 USD/tấn; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ 1,8% về lượng nhưng giảm 12,6% về kim ngạch và giảm 14% về giá, đạt 44.927 tấn, tương đương 65,3 triệu USD, giá 1.453,5 USD/tấn.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường 11 tháng năm 2023 đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cao su 11 tháng năm 2023 giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC