Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu cao su đạt 117.080 tấn, trị giá 158,17 triệu USD, giá trung bình 1.351 USD/tấn, tăng 33,4% về lượng, tăng 29,9% về kim ngạch nhưng giảm 2,7% về giá so với tháng 4/2023; còn so với tháng 5/2022 thì tăng 2,6% về lượng nhưng giảm 18,8% về kim ngạch và giảm 20,9% về giá.
Trung Quốc luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu cao su của Việt Nam, chiếm 75,7% trong tổng khối lượng và chiếm 74% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 443.683 tấn, tương đương 600,19 triệu USD, giá 1.352,7 USD/tấn, tăng 10,2% về lượng, nhưng giảm 12,6% kim ngạch và giảm 20,7% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc nhưng kim ngạch xuất khẩu sụt giảm mạnh; cụ thể xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 24,3% về lượng, giảm 42% kim ngạch và giảm 23,5% về giá, đạt 33.080 tấn, tương đương 46,37 triệu USD, giá 1.401,7 USD/tấn; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 6,9% về lượng nhưng giảm 14,7% về kim ngạch và giảm 20,2% về giá, đạt 16.320 tấn, tương đương 24,36 triệu USD, giá 1.492,8 USD/tấn.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường 5 tháng đầu năm 2023 đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2023 giảm cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC