Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu cao su đạt 222.482 tấn, trị giá 287,13 triệu USD, giá trung bình 1.290,6 USD/tấn, tăng 1,3% về lượng, tăng 0,1% về kim ngạch nhưng giảm 1,2% về giá so với tháng 7/2023; còn so với tháng 8/2022 cũng tăng 1,5% về lượng nhưng giảm 13,6% về kim ngạch và giảm 14,9% về giá.
Trung Quốc luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu cao su của Việt Nam, chiếm 77,7% trong tổng khối lượng và chiếm 76,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 939.325 tấn, tương đương gần 1,24 tỷ USD, giá 1.318,9 USD/tấn, tăng 11,8% về lượng, nhưng giảm 9% kim ngạch và giảm 18,6% về giá so với 8 tháng năm 2022. Riêng tháng 8/2023, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 181.723 tấn, trị giá 232,05 triệu USD, giá 1.277 USD/tấn, tăng 3,7% về lượng, tăng 2,6% về trị giá nhưng giảm 1,1% về giá so với tháng 7/2023; còn so với tháng 8/2022 tăng 11% về lượng, nhưng giảm 3,8% về kim ngạch và giảm 13,4% về giá.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ giảm 18,4% về lượng, giảm 36,3% kim ngạch và giảm 21,9% về giá, đạt 72.375 tấn, tương đương 100,11 triệu USD, giá 1.383 USD/tấn; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ 0,9% về lượng nhưng giảm 17,4% về kim ngạch và giảm 18% về giá, đạt 30.833 tấn, tương đương 44,92 triệu USD, giá 1.456,8 USD/tấn.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường 8 tháng năm 2023 đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu cao su 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cao su 8 tháng năm 2023 giảm 19,3% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC