Riêng tháng 7/2023 xuất khẩu cao su đạt 219.633 tấn, trị giá 286,79 triệu USD, giá trung bình 1.305,8 USD/tấn, tăng 22,6% về lượng, tăng 20,6% về kim ngạch nhưng giảm 1,6% về giá so với tháng 6/2023; còn so với tháng 7/2022 thì tăng 11,7% về lượng nhưng giảm 10,2% về kim ngạch và giảm 19,6% về giá.
Trung Quốc luôn là thị trường chủ đạo xuất khẩu cao su của Việt Nam, chiếm 76,8% trong tổng khối lượng và chiếm 75,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 757.603 tấn, tương đương gần 1,01 tỷ USD, giá 1.328,9 USD/tấn, tăng 12% về lượng, nhưng giảm 10% kim ngạch và giảm 19,7% về giá so với 7 tháng năm 2022. Riêng tháng 7/2023, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 175,3 nghìn tấn, trị giá 226,26 triệu USD, giá 1.291 USD/tấn, tăng 27,6% về lượng, tăng 26,4% về trị giá nhưng giảm 0,9% về giá so với tháng 6/2023; còn so với tháng 7/2022 tăng 25% về lượng tăng 2,7% về trị giá nhưng giảm 17,9% về giá. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá, nhu cầu tiêu thụ cao su của Trung Quốc đang dần hồi phục được kỳ vọng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho xuất khẩu cao su của Việt Nam trong các tháng tới.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc nhưng kim ngạch xuất khẩu sụt giảm mạnh; cụ thể xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 14,5% về lượng, giảm 34% kim ngạch và giảm 22,7% về giá, đạt 61.948 tấn, tương đương 86,05 triệu USD, giá 1.388 USD/tấn; xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 3,3% về lượng nhưng giảm 16% về kim ngạch và giảm 18,7% về giá, đạt 26.258 tấn, tương đương 38,64 triệu USD, giá 1.471,7 USD/tấn.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang hầu hết các thị trường 7 tháng năm 2023 đều sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu cao su 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu cao su sang các thị trường 7 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC