Riêng tháng 5/2022 xuất khẩu 710.371 tấn gạo, tương đương 347,14 triệu USD, giá trung bình 488,7 USD/tấn, tăng 27,8% về lượng và tăng 25,8% kim ngạch; giá giảm nhẹ 1,6% so với tháng 4/2022; và cũng tăng 13,3% về lượng, tăng 2,4% kim ngạch và giảm 9,7% về giá so với tháng 5/2021.
Trong tháng 5/2022 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tiếp tục đà tăng mạnh từ tháng trước, tăng 45,8% về lượng, tăng 50,9% kim ngạch và tăng 3,5% về giá so với tháng 4/2022, đạt 354.944 tấn, tương đương 167,65 triệu USD, giá 472,3 USD/tấn; và cũng tăng mạnh 54,8% về lượng, tăng 38,4% kim ngạch so với tháng 5/2021. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 5/2022 giảm 22,6% về lượng và giảm 25,5% kim ngạch so với tháng 4/2022, đạt 91.675 tấn, tương đương 47,95 triệu USD; so với tháng 5/2021 cũng giảm 19,4% về lượng, giảm 18,5% kim ngạch.
Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2022, Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45,9% trong tổng lượng và chiếm 43,6% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 1,27 triệu tấn, tương đương 589,81 triệu USD, giá trung bình 464,2 USD/tấn, tăng 34,6% về lượng, tăng 17,5% về kim ngạch nhưng giảm 12,7% về giá so với 5 tháng đầu năm 2021.
Thị trường Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, chiếm trên 14% trong tổng lượng và chiếm 15% trong tổng kim ngạch, đạt 388.616 tấn, tương đương 203,34 triệu USD, giá trung bình 523,2 USD/tấn, giảm 19,5% cả về lượng và kim ngạch; giá giảm nhẹ 0,12% so với cùng kỳ năm 2021.
Đứng thứ 3 vẫn tiếp tục là thị trường Bờ Biển Ngà chiếm 9,7% trong tổng lượng và chiếm 8,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt 273.078 tấn, tương đương 117,96 triệu USD, giá 432 USD/tấn, tăng mạnh 37% về lượng và tăng 16,8% kim ngạch nhưng giảm 14,7% về giá so với cùng kỳ.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 1,9 triệu tấn, tương đương 910,03 triệu USD, tăng 15,4% về lượng, tăng 4,1% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 214.705 tấn, tương đương 105,78 triệu USD, tăng 5,5% về lượng nhưng giảm 5,8% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,35 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC