Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2023 cả nước xuất khẩu 724.609 tấn gạo, tương đương 390,58 triệu USD, giá trung bình 539 USD/tấn, giảm 30,6% về lượng và giảm 28,5% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 3% về giá so với tháng 4/2023; so với tháng 5/2022 thì tăng 2% về lượng, tăng 12,5% kim ngạch và tăng 10,3% về giá.
Trong tháng 5/2023 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines giảm mạnh 37,8% về lượng và giảm 36,7% về kim ngạch nhưng tăng 1.8% về giá so với tháng 4/2023, đạt 245.927 tấn, tương đương 125,29 triệu USD, giá 509,5 USD/tấn; và cũng giảm 30,7% về lượng, giảm 25,3% kim ngạch, nhưng tăng 7,9% về giá so với tháng 5/2022. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 5/2023 cũng giảm 24,5% về lượng và giảm 23% kim ngạch so với tháng 4/2023, đạt 125.929 tấn, tương đương 71,95 triệu USD; so với tháng 5/2022 thì tăng 37,4% về lượng, tăng 50% kim ngạch.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2023 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 3,62 triệu tấn, tương đương gần 1.92 tỷ USD, tăng 30,7% về khối lượng, tăng 41,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2022, giá trung bình đạt 529,4 USD/tấn, tăng 8,3%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 42,3% trong tổng lượng và chiếm 40,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt 1,53 triệu tấn, tương đương 772,43 triệu USD, giá trung bình 504 USD/tấn, tăng 20,6% về lượng, tăng 31% về kim ngạch và tăng 8,6% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 17,5% trong tổng lượng và chiếm 19% trong tổng kim ngạch, đạt 632.469 tấn, tương đương 364,17 triệu USD, giá trung bình 575,8 USD/tấn, tăng mạnh 62,8% về lượng và tăng 79,1% kim ngạch; giá tăng 10% so với 5 tháng đầu năm 2022.
Thị trường Indonesia đứng thứ 3 đạt 369.032 tấn, tương đương 181,36 triệu USD, giá 491,4 USD/tấn, tăng mạnh 1.498% về lượng và tăng 1.519% kim ngạch và tăng nhẹ 1,3% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022, chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt 2,78 triệu tấn, tương đương 1,44 tỷ USD, tăng 46,6% về lượng, tăng 58,7% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 252.419 tấn, tương đương 129,52 triệu USD, tăng 17,6% về lượng, tăng 22,5% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 2,14 triệu tấn, tương đương 1,07 tỷ USD, tăng 43,3% về lượng, tăng 54,2% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2023 tăng 41,6% kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC