Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của cả nước trong tháng 7/2021 tăng 6,6% về lượng so với tháng 6/2021 nhưng giảm nhẹ 0,6% về kim ngạch và giảm 6,7% về giá, đạt 464.792 tấn, tương đương 240,15 triệu USD, giá trung bình 526,7 USD/tấn, So với tháng 7/2020 thì giảm 2,9% về lượng nhưng tăng 3,6% kim ngạch và tăng 6,7% về giá.
Trong tháng 7/2021 đáng chú ý nhất là xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ biển Ngà tăng trưởng rất mạnh so với tháng 6/2021, tăng 1.115% về lượng và tăng 911,6% kim ngạch, đạt 62.989 tấn, tương đương 32,35 triệu USD, nhưng giá giảm 16,8%, đạt trung bình 513,6 USD/tấn. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh 36,3% về lượng, giảm 46,9% kim ngạch và giảm 16,7% về giá, đạt 62.508 tấn, tương đương 29,59 triệu USD, giá 473,5 USD/tấn.
Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt gần 3,49 triệu tấn, tương đương gần 1,89 tỷ USD, giá trung bình đạt 540,7 USD/tấn, giảm 12,7% về khối lượng so với cùng kỳ năm 2020, giảm 3,1% về kim ngạch, nhưng giá tăng 11%.
Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines, chiếm 36,4% trong tổng lượng và chiếm 35,3% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt trên 1,27 triệu tấn, tương đương 665,72 triệu USD, giá trung bình 523,9 USD/tấn, giảm 15% về lượng, giảm 3,3% về kim ngạch nhưng tăng 13,8% về giá so với 7 tháng đầu năm 2020;.
Trung Quốc đứng vị trí thứ 2, mặc dù khối lượng và kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng nhưng giá xuất khẩu lại giảm; cụ thể, khối lượng đạt 643.351 tấn, tương đương 338,21 triệu USD, giá trung bình 525,7 USD/tấn, tăng 30,5% về lượng, tăng 15,3% về kim ngạch nhưng giảm 11,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Thị trường Bờ Biển Ngà đứng thứ 3 đạt 267.549 tấn, tương đương 136,51 triệu USD, giá 510,2 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 1%, 16% và 15% so với cùng kỳ, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Đáng chú ý, trong 7 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu gạo sang thị trường Bangladesh tăng rất mạnh 9.322,8% về lượng, tăng 10.972% kim ngạch, tăng 17,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 52.862 tấn, tương đương 31,97 triệu USD, giá 604,8 USD/tấn. Ngược lại, xuất khẩu sang Malasysia giảm rất mạnh, giảm 59,7% về lượng, giảm 50,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 22,7% về giá, đạt 166.673 tấn, tương đương 87,37 triệu USD, giá 524,2 USD/tấn, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước.

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục giảm


 

Nguồn: VITIC