Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2024 xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm 40% về lượng, giảm 38% kim ngạch so với tháng 5/2024 nhưng giá tăng 3,4%, đạt 513.409 tấn, tương đương 323,41 triệu USD, giá trung bình 629,9 USD/tấn. Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo tăng 7,3% về lượng, tăng 28% về kim ngạch và tăng 19,2% về giá so với 6 tháng năm 2023, đạt gần 4,55 triệu tấn, tương đương gần 2,89 tỷ USD, giá trung bình 635 USD/tấn.
Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines trong 6 tháng đầu năm 2024, chiếm 42,6% trong tổng lượng và chiếm 41,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt gần 1,94 triệu tấn, tương đương gần 1,21 tỷ USD, giá 622,2 USD/tấn, tăng 14,1% về lượng, tăng 40,6% về kim ngạch và tăng 23,2% về giá so với 6 tháng năm 2023; riêng tháng 6/2024 xuất khẩu đạt 109.080 tấn, tương đương 66,13 triệu USD, giá 606,3 USD/tấn, giảm 68,1% về lượng, giảm 67,9% kim ngạch nhưng tăng nhẹ 0,7% về giá so với tháng 5/2024.
Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2 thị trường, tăng mạnh 44,6% về lượng, tăng 82% kim ngạch và tăng 26% về giá so với 6 tháng năm 2023, đạt 712.438 tấn, tương đương 444,41 triệu USD, giá 623,8 USD/tấn, chiếm trên 15% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Tiếp theo, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia tăng 136,5% về lượng, tăng 188,6% kim ngạch và tăng 22% về giá so với 6 tháng năm 2023, đạt 461.555 tấn, tương đương 274,72 triệu USD, giá trung bình 595,2 USD/tấn, chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/7/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu gạo sang các thị trường 6 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC