Riêng tháng 8/2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 836,08 tỷ USD, giảm 40,2% so với tháng 7/2021 và giảm 39,5% so với tháng 8/2020.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 5,17 tỷ USD, chiếm 41% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 8/2021 đạt 423,02 triệu USD, giảm 30,6% so với tháng 7/2021 và giảm 22,2% so với tháng 8/2020.
Thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2,83 tỷ USD, chiếm 22,5%, tăng 17,5%; Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch, đạt 1,18 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhìn chung, xuất khẩu giày dép trong tháng 8/2021 sang tất cả các thị trường chủ đạo đều sụt giảm kim ngạch so với tháng 7/2021 và cũng giảm mạnh so với tháng 8/2020, nhưng tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021 thì phần lớn các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu giày dép 8 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

 ĐVT: USD 

Xuất khẩu giày dép 8 tháng năm 2021 tăng 16% kim ngạch
 

Nguồn: Vinanet/VITIC