Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 733,36 triệu USD, chiếm 39,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 11% so với tháng 12/2020 và tăng 44,5% so với tháng 1/2020
Thị trường EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 490,1 triệu USD, chiếm 26,2%, tăng 2,1% so với tháng 12/2020 và tăng 30,4% so với tháng 1/2020; Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, đạt 181,29 triệu USD, giảm 3,8% so với tháng 12/2020 nhưng tăng 25,5% so với tháng 1/2020
Trong tháng 1/2021, chỉ số sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 20,8%; sản lượng giày, dép da tháng 1 ước đạt 21,9 triệu đôi, tăng 3%. Bộ Công Thương đánh giá, các doanh nghiệp ngành da giày đã và đang chủ động nắm bắt và khai thác những lợi thế từ các Hiệp định Thương mại tự do mang lại nhằm tạo sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời, do tác động của dịch COVID-19, những chuỗi cung ứng mới đang được xác lập lại, đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp da giày Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đề cập tới góc độ khối doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư mới và mở rộng sản xuất sẽ giúp ngành da giày duy trì tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới.
Nhận định da giày là một trong những ngành tận dụng tốt nhất các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam cho rằng, xuất khẩu ngành da, giày, túi xách sẽ tăng trưởng 15 - 20% trong năm 2021 nếu tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành cần đầu tư mạnh vào công nghiệp chế biến nguyên phụ liệu để đáp ứng yêu cầu qui tắc xuất xứ. Hiện nay, ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành này chưa tương xứng. Ví như nguyên phụ liệu cho ngành mới chỉ tập trung cho dòng sản phẩm trung bình và trung bình khá, còn lại vẫn phải nhập khẩu, khiến giá trị gia tăng của ngành đạt được không cao. Thời gian sắp tới, toàn ngành và Chính phủ cần thiết lập lại chính sách mạnh hơn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị tốt, tiếp cận nguồn thông tin, phải hiểu được luật chơi quốc tế để chuẩn bị về nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất.

Xuất khẩu giày dép tháng 1/2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

 ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC