Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng hàng dệt may trong tháng 10/2021 tăng 16% so với tháng 9/2021 và tăng 3,2% so với tháng 10/2020, đạt 2,64 tỷ USD.
Cộng chung cả 10 tháng năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng hàng dệt may tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 26,09 tỷ USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong tháng 10/2021 xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường chủ đạo là Mỹ tăng 8% so với tháng 9/2021 và tăng 2,7% so với tháng 10/2020, đạt trên 1,19 tỷ USD, tính chung cả 10 tháng năm 2021 tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 12,8 tỷ USD, chiếm 49% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng sau thị trường Mỹ, là thị trường Nhật Bản đạt 2,57 tỷ USD, giảm 11%, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 10/2021 tăng mạnh 40,3% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 6,8% so với tháng 10/2020
Xuất khẩu sang EU đạt 2,53 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 2,46 tỷ USD, giảm 1,5%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng hàng dệt may 10 tháng năm 2021 sang các thị trường chủ đạo tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng năm 2021 đạt trên 26,09 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC