Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 10/2022 tiếp tục giảm nhẹ 0,8% so với tháng 9/2022 nhưng vẫn tăng 2% so với tháng 10/2021, đạt trên 2,7 tỷ USD, cộng chung cả 10 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2021, đạt gần 31,73 tỷ USD, chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt19,38 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 61% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt gần14,89 tỷ USD, chiếm 46,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt gần 3,66 tỷ USD, chiếm 11,5%, tăng 44,6%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 3,3 tỷ USD, chiếm 10,4%, tăng 28,4% và sang Hàn Quốc đạt trên 2,86 tỷ USD, chiếm 9%, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,3% trong tổng kim ngạch, đạt 1,68 tỷ USD, tăng mạnh 30,4%; thị trường Canada chiếm 3,5%, đạt 1,12 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường các nước FTA RCEP chiếm 29%, đạt9,24 tỷ USD, tăng 19,7%; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP chiếm 16,7%, đạt 5,3 tỷ USD, tăng 34,4%.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 10 tháng đầu năm 2022 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng năm 2022

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 10 tháng năm 2022 tăng 21,6%

Nguồn: Vinanet/VITIC