Những mặt hàng chính xuất khẩu sang thị trường Anh trong tháng 1/2021: hàng điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; giày dép các loại; hàng dệt may; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; gỗ và sản phẩm gỗ; hàng thủy sản; sắt thép các loại; đồ chơi, dụng cụ thể th ao và bộ phận.

Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là điện thoại các loại và linh kiện, kim ngạch 252,58 triệu USD, tăng 371,56% so với tháng trước và tăng 206,92% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 42,24% tỷ trọng xuất khẩu.
Xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 74,58 triệu USD, tăng 109,87% so với tháng trước, tăng 9,52% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 12,47% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong tháng 1/202 kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng so với tháng 12/2020: xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 31,82 triệu USD, tăng 90,96%; hàng thủy sản tăng 18,08%; xuất khẩu đồ chơi dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 57,83%; sản phẩm sắt thép tăng 111,25%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 40,15%; xuất khẩu hạt tiêu tăng 62,12%; xuất rau quả tăng 148,61%.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Anh tháng 1/2021

(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC