Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2021, cả nước xuất khẩu 67.185 tấn hạt điều, thu về trên 394,19 triệu USD, giá trung bình 5.867 USD/tấn, tăng 32,6% về lượng và tăng 10,4 % kim ngạch nhưng giảm 16,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng tháng 2/2021 xuất khẩu hạt điều giảm mạnh 52% cả về lượng và kim ngạch so với tháng liền kề trước đó và giá cũng giảm 1,7%, đạt 21.983 tấn, tương đương 127,55 triệu USD, giá 5.802 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, EU, Trung Quốc; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 17.999 tấn, tương đương 99,07 triệu USD, giá 5.504 USD/tấn, tăng 0,4% về lượng nhưng kim ngạch giảm 21,9% và giá giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 26,8% trong tổng lượng và chiếm 25% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang EU tăng 15,7% về lượng, nhưng giảm 18,8% về kim ngạch và giảm 29,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 15.489 tấn, tương đương 77,98 triệu USD, giá 5.034,4 USD/tấn; chiếm 23% trong tổng lượng và chiếm 19,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng rất mạnh 213% về lượng và tăng 206% kim ngạch nhưng giảm 2,2% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 9.138 tấn, tương đương 66,34 triệu USD, giá 7.260 USD/tấn; chiếm 13,6% trong tổng lượng và chiếm 16,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Xuất khẩu hạt điều 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC