Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 2/2022, cả nước xuất khẩu 7.643 tấn hạt điều, kim ngạch 46 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến 15/2/2022, cả nước xuất khẩu được 47.724 tấn hạt điều, kim ngạch đạt 283,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2021, lượng giảm 18,24%, kim ngạch giảm 17,5%. Năm 2021, cả nước xuất khẩu 579.773 tấn hạt điều, kim ngạch đạt 3,64 tỷ USD. Năm 2022, VINACAS đặt mục tiêu đạt 3,8 tỷ USD.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều tháng 1/2022 giảm 16,9% về lượng và giảm 19,9% về kim ngạch và giảm 3,6% về giá so với tháng 12/2021. So với tháng 1/2021 thì cũng giảm 11,4% về khối lượng, giảm 10,9% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 0,5% về giá, đạt 40.187 tấn, tương đương 238,48 triệu USD, giá trung bình 5.934,3 USD/tấn.
Mỹ dẫn đầu về tiêu thụ các loại hạt điều của Việt Nam, chiếm 31% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 12.682 tấn, tương đương 73,46 triệu USD, giá trung bình 5.792,4 USD/tấn, giảm 3% về lượng, giảm 8,3% về kim ngạch và giảm 5,5% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì tăng 7,6% về lượng, tăng 12,7% kim ngạch và giá tăng 4,7%.
Hà Lan đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 11% trong tổng lượng và chiếm 9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, với 4.441 tấn, tương đương 21,36 triệu USD, giá trung bình 4.808,8 USD/tấn; giảm 19% về lượng, giảm 23,6% về kim ngạch và giảm 5,6% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì cũng giảm 23% cả về lượng và kim ngạch; giá giảm nhẹ 0,1%.
Thị trường Đức đứng thứ 3, chiếm trên 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước, đạt 1.925 tấn, tương đương 12,56 triệu USD, giá 6.525 USD/tấn, tăng 5,9% về lượng và tăng 3,4% về kim ngạch nhưng giảm 2,4% về giá so với tháng 12/2021; so với tháng 1/2021 thì tăng cả về khối lượng, kim ngạch và gía với mức tăng tương ứng 26%, 40,2% và 11,3%.
Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều, chiếm 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu của toàn cầu. Tại các thị trường trọng điểm trên thế giới, hạt điều Việt Nam đang giữ thị phần vượt trội (Mỹ và Trung Quốc thị phần 90%, Hà Lan 80%, Đức 60%... ). Tuy nhiên, Việt Nam cũng là quốc gia nhập khẩu điều nhân sơ chế với số lượng lớn từ những quốc gia châu Phi. Ngoài xuất khẩu nhân điều sơ chế qua Việt Nam, các quốc gia châu Phi cũng đã tăng cường xuất khẩu nhân điều trực tiếp đi châu Âu do lợi thế về vị trí địa lý… Về hạt điều thô, năm 2021 là năm mà Việt Nam có 2 kỷ lục, đó là kỷ lục nhập khẩu lớn nhất từ trước đến nay và kỷ lục nhập khẩu từ Campuchia với trên 1 triệu tấn hạt điều.

Xuất khẩu hạt điều tháng 1/2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/2/2022 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều tháng 1/2022 giảm cả về khối lượng và kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC