Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023 xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh 123% về khối lượng và tăng 94,9% về kim ngạch so với tháng 1/2023, đạt 28.011 tấn, tương đương 84,19 triệu USD, giá trung bình 3.005,5 USD/tấn, giảm 12,7%.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu 40.492 tấn hạt tiêu, tương đương 127,17 triệu USD, giá trung bình 3.140,5 USD/tấn, tăng mạnh 34,3% về lượng nhưng giảm 9% về kim ngạch và giảm 32,3% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 6.972 tấn, tương đương 28,3 triệu USD, chiếm 17,2% trong tổng lượng và chiếm 22,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 28,1% về lượng, giảm 40,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 17%, đạt 4.059 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2.558 tấn, tương đương 8,58 triệu USD, giá 3.355,5 USD/tấn, tăng 42,4% về lượng, tăng 8,5% về kim ngạch, nhưng giá giảm 23,8%; chiếm 6,3% trong tổng lượng và chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E cũng tăng mạnh 48,7% về lượng và tăng 6,2% về kim ngạch, nhưng giá giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2.563 tấn, tương đương 7,97 triệu USD, giá 3.110 USD/tấn, chiếm 6,3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng so với 2 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/3/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng 2023 tăng khối lượng nhưng giảm kim ngạch và giá

 

Nguồn: Vinanet/VITIC