Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2021 xuất khẩu hạt tiêu sụt giảm trên 20% cả về khối lượng và kim ngạch so với tháng 1/2021, đạt 13.428 tấn, tương đương 38,92 triệu USD, giá trung bình 2.898,7 USD/tấn.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu 30.291 tấn hạt tiêu, tương đương 87,56 triệu USD, giá trung bình 2.890,6 USD/tấn, giảm 24,7% về lượng, giảm 5,6% về kim ngạch nhưng tăng 25,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ đứng đầu về kim ngạch, đạt 7.649 tấn, tương đương 23,53 triệu USD, chiếm 25,3% trong tổng lượng và chiếm 26,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 0,03% về lượng nhưng kim ngạch tăng 15,7% so với cùng kỳ, giá tăng 15,8%, đạt 3.076 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang EU chiếm trên 13,6% trong tổng lượng và chiếm 16,2% trong tổng kim ngạch, đạt 4.124 tấn, tương đương 14,2 triệu USD, giảm 0,4% về lượng nhưng tăng 23,6% về kim ngạch, giá tăng 24%, đạt 3.442 USD/tấn.
Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á giảm mạnh 66,8% về lượng, giảm 54,6% về kim ngạch nhưng giá tăng 36,7% so với cùng kỳ, đạt 1.669 tấn, tương đương 5 triệu USD, giá 2.998,5 USD/tấn, chiếm gần 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu hạt tiêu 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC