Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2023 xuất khẩu hạt tiêu giảm 26,6% về khối lượng và giảm 14,6% về kim ngạch so với tháng 5/2023, đạt 21.235 tấn, tương đương 76,74 triệu USD, giá trung bình 3.613,8 USD/tấn, tăng 16,3%.
Tính chung trong 6 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 152.678 tấn hạt tiêu, tương đương 483,17 triệu USD, giá trung bình 3.164,6 USD/tấn, tăng 23,5% về lượng nhưng giảm 13,8% về kim ngạch và giảm 30,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 25.858 tấn, tương đương 103,15 triệu USD, chiếm 16,9% trong tổng lượng và chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 16,6% về lượng, giảm 32,3% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 18,8%, đạt 3.988,9 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 8.494 tấn, tương đương 30,22 triệu USD, giá 3.557,4 USD/tấn, tăng 11,2% về lượng, nhưng giảm 9,2% về kim ngạch, giá giảm 18,4%; chiếm 5,6% trong tổng lượng và chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2022, với mức giảm tương ứng 27,5%, 44,4% và 23,3%, đạt 7.241 tấn, tương đương 24,06 triệu USD, giá 3.323 USD/tấn, chiếm gần 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 6 tháng năm 2023 sụt giảm so với 6 tháng năm 2022.

Xuất khẩu hạt tiêu 6 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 6 tháng năm 2023 tăng lượng, giảm kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC