Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 12/2022 xuất khẩu hạt tiêu sụt tăng 25,6% về khối lượng và tăng 21,9% về kim ngạch so với tháng 11/2022, đạt 20.445 tấn, tương đương 73,54 triệu USD, giá trung bình 3.597 USD/tấn, giảm nhẹ 2,9%.
Tính chung cả năm 2022 cả nước xuất khẩu 228.699 tấn hạt tiêu, tương đương 970,61 triệu USD, giá trung bình 4.244 USD/tấn, giảm 12,4% về lượng nhưng tăng 3,5% về kim ngạch và tăng 18,1% về giá so với năm 2021.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 57.809 tấn, tương đương 282,2 triệu USD, chiếm 25,3% trong tổng lượng và chiếm 29% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 23,2% kim ngạch so với năm 2021, giá tăng mạnh 26,4%, đạt 4.881,6 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường EU chiếm 13% trong tổng lượng và chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch, đạt 29.615 tấn, tương đương 147,05 triệu USD, giá 4.965,4 USD/tấn, giảm 16,2% về lượng, giảm 2% về kim ngạch, giá tăng 16,9%.
Xuất khẩu sang thị trường U.A.E cũng giảm 3,4% về lượng, nhưng tăng 10,4% về kim ngạch, giá tăng 14,2% so với năm 2021, đạt 15.195 tấn, tương đương 61,87 triệu USD, giá 4,071,7 USD/tấn, chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 6,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong năm 2022 tăng so với năm 2021.

 

Xuất khẩu hạt tiêu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

 

Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC