Top 5 thị trường lớn nhất tiêu thụ sản phẩm gốm sứ của Việt Nam là Mỹ, Đông Nam Á, Nhật Bản, EU, Đài Loan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ đạt 85,39 triệu USD, chiếm 24,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của cả nước, tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt gần 15,32 triệu USD, tăng 6,6% so với tháng 5/2021 và tăng 127,3% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt trên 56,99 triệu USD, chiếm 16,2%, tăng 24,6%; Riêng tháng 6/2021 đạt 10,38 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 18,3% so với tháng 6/2020.
Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang thị trường sang Nhật Bản trong tháng 6/2021 tăng nhẹ 0,1 % so với tháng 5/2021 và tăng 38% so với tháng 6/2020, đạt 7,92 triệu USD; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 42,8 triệu USD, chiếm 12%.
Xuất khẩu sang thị trường EU tháng 6/2021 tăng 5,6% so với tháng 5/2021, đạt 6,58 triệu USD, cộng chung cả 6 tháng tăng 40,6%, đạt 38,9 triệu USD. Xuất khẩu sang thị trường Đài Loan tăng 16,7%, đạt 27,97 triệu USD.

Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu sản phẩm gốm sứ sang các thị trường 6 tháng đầu năm 2021

Nguồn: VITIC